Dětská léčebna pohybových poruch Boskovice (2016)

   Úprava stávajícího oplocení před DLPP

                                           Zahradní pohled na přistavované ubytovací jednotky

 

                            Zahradní pohled na přistavované ubytovací jednotky

                                            Interiér pokoje ubytovací jednotky